Bardzo trudne życie narodowego fintechu. Tylko wybrani mogą zarabiać.

Bardzo trudne życie narodowego fintechu. Tylko wybrani mogą zarabiać.

Wyniki przeprowadzonych badań zostały omawiane”przedstawione w czasie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Brało w nich udział wiele podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym wykorzystując innowacyjne technologie. O tym, dlaczego naszym fintechom daleko do tytułu rekinów przedsiębiorczości, debatowano w czasie części dyskusyjnej „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób wygląda przeciętny statystyczny fintech? Będzie to niewielka firma, przyjmująca w głównej mierze z mężczyzn. Prawdopodobnie działa w zakresie płatności i generuje skromne biorąc pod uwagę możliwości tego sektora wyniki dochodowe (do 5 mln zł). Wiele przedsiębiorstw skupia się na

Read More

Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza innego kraju określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to informacja, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, żeby zakupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżenie kursu pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na przyrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrobiona

Read More