Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza innego kraju określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to informacja, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, żeby zakupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżenie kursu pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na przyrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrobiona

Read More