Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza innego kraju określona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, jest to informacja, ile jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, żeby zakupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżenie kursu pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na przyrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrobiona w konkretnym kraju, skłania inne państwa, będące najważniejszymi partnerami w handlu, do zrealizowania dewaluacji w celu obrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby towarów i usług, które da się zakupić za daną kwotę. Zazwyczaj będzie ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja objawia się zmniejszeniem kursu określonej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost wartości towaru lub uslugi. Definicja używana głównie w stosunku do wzrostu wartości waluty krajowej do waluty zagranicznej w przypadku płynnych wartości walut (jest on regulowany poprzez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest przeważnie konsekwencją deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost ceny waluty lokalnej nazywa się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji staje się podniesienie siły nabywczej waluty lokalnej, spadek kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego oraz ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek ofert cenowych dóbr zagranicznych. Złe skutki aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych i podniesienie kosztów pracy w stosunku do wartości pracy za granicą.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja.

admin

Comments are closed.